Architektonická stavba a její kontext ve fotografickém obrazu

 

 

Ústav teorie a dějin architektury
FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT
Thákurova 9
16000 Praha 6Grant SGS16/176/OHK1/2T/15

Šedý Václav MgA. navrhovatel

Dulla Matúš prof. Ing. arch.
DrSc. školitel

Stempel Ján prof. Ing. arch. pedagog

Tesař Jan Ing. arch. doktorandHlásná Třebáň
DARIA A TOMÁŠ BALEJOVI ARCHITEKTI

Praha - Prosek
SCHAUFLER - ROSCOVEC

Všenory
STEMPEL & TESAŘ ARCHITEKTI

Slapy
STEMPEL & TESAŘ ARCHITEKTI

Praha Letná
MICHAL ŠPERLING

Čižice
ZÁBRAN - NOVÁ ARCHITEKTI

Brno
PETR PELČÁK

Brno
PETR PELČÁK

Ošelín
MODULORA

Mníšek pod Brdy
KSA

Mníšek pod Brdy
STEMPEL & TESAŘ ARCHITEKTI

Posázaví
A69 - ARCHITEKTI

Praha Liboc
L&P ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR

Mořina
M4 ARCHITEKTI

Kopřivnice
KAMIL MRVA ARCHITECTS

Klentnice
STEMPEL & TESAŘ ARCHITEKTI

Čelechovice na Hané
STEMPEL & TESAŘ ARCHITEKTI

Jevišovice Černín
HSH ARCHITEKTI

 

 

Přestože řada staveb, které se staly architektonickými a kulturními symboly sdílené představy o architektuře je považována za estetické solitéry, je velmi obtížné je oddělit, nejen v naší vizuální paměti, od jejich prostředí, ve kterém vznikly. Znamená to, že na vnímání architektonické formy má významný vliv umístění architektonického díla. Architektonická stavba se stává na fotografii téměř vždy důležitým prvotním obrazovým subjektem a její kontext ve fotografickém zachycení můžeme považovat s jistou mírou zjednodušení za pozadí.
Zatímco skutečný prostor můžeme pokládat v mnoha případech za nekonečný, ve fotografické interpretaci musíme považovat zachycený prostor za vymezenou obsahovou scénu. Abychom mohli cílevědomě využít této obrazové analytické možnosti, musíme tedy brát na zřetel vzájemné závislosti vznikající mezi místem pohledu, architektonickým tvarem a prostorem, v jejichž závislosti vzniká fotografický záběr. Fotografický definovaný výřez je proto prostředkem umožňujícím analýzu architektonického díla a jeho kontextu.
Fotografický obraz dovoluje poskytnout obrazově interpretované vjemy o architektonickém díle a o místě jejího lokalizace, ale ve svém konečném výsledku mluví zároveň o mnoha dalších problematikách a poskytuje zásadní informace ekonomického a sociologického charakteru. Aby fotografie architektonické formy a jejího kontextu mohla co možná nejvíce zprostředkovat tyto informace k dalším analýzám, musí vycházet z prostorových vztahů architektonického díla a zároveň z estetiky fotografického zobrazení. Jen tak fotografie zůstane cenným pramenem širokého vizuálního poznání všech zobrazených fenoménů.


Václav Šedý, Architektonická stavba a její kontext ve fotografii Stavba 1/2017, kráceno

  DvurLETNA
 

Architektura a její kontext ve fotografii
Václav Šedý pro časopis
Stavba 1/2017


Člověk vytváří obrazy, Václav Šedý je spojuje
s architekturou
ČT ART, ČT24


www.sedy.it